Bordak

ATARI, 16/10/2020
bordak

arkitektura—natura frontea

Bordek, txabolek edo estalpeek gizakiek arkitekto gisa eman zituzten lehen urratsak gogorarazten dituzte. Neolitikotik existitzen dira, gizakiak ehiztari-biltzaile izatetik abeltzaintza eta nekazaritza konkistatzera pasatzen garenean. Horiekin batera, arkitektura eta bizimodu zibilizatua iritsi ziren, etxe beraren azpian eta etsai komun batekin, natura, bere mehatxu nagusia zena.

Mundu garaikidean, ingurune hori ikusten jarraitzen dugu, gizateriak naturarekiko bere (ustezko) garaipena irudikatzen duten mugarriak ezarri behar dituen eszenatoki gisa: mendi baten gailurrean jartzen den bandera, mugarriak, eremuari mugak jartzen dizkioten mugarriak (literalki), arkitektura eta hirigintza ez dira joera horretatik kanpo geratzen, eta antzeko jarrerak izan dituzte, arrakasta handiagoarekin edo txikiagoarekin, espiritu aitzindaria eta xalotasuna konbinatu dituztenak.

Horrelako esku-hartzeek, askotan, gatazka ideologiko eta estilistikoak eragin dituzte, ingurune naturalean garaikideak duen zehaztugabetasunaren ondorioz. Uste dugu, batzuetan gogoz kontra, eraikuntza garaikide batek bere lekua izan dezakeela hiri-ingurunean. Baina landa-inguruneari edo ingurune naturalari jarrera berarekin heltzeko ideia ez da hain ongi etorria, nahiz eta landa-paisaian esku-hartze ugari hizkuntza eta jarrera garaikidearekin egin diren, komunitatearen nortasuna eraldatuz eta ekonomia aktibatuz.

Bordak proiektuak tipologia arkitektoniko hauek hartzen ditu aitzakiatzat eraikitako elementuen eta landa/natur ingurunearen arteko harremanaz hitz egiteko.

frente arquitectura—naturaleza

Las bordas, cabañas o cobertizos recuerdan los primeros pasos de los seres humanos como arquitectos. Existen desde el neolítico, cuando los humanos pasamos de ser cazadores-recolectores a conquistar la ganadería y la agricultura. Con ellas llegó la arquitectura y el modo de vida civilizado, basado en el asentamiento y la agrupación de personas bajo un mismo techo y con un enemigo común: la naturaleza, que era su principal amenaza.

En el mundo contemporáneo seguimos viendo este medio como un escenario donde la humanidad debe establecer hitos que representen su (supuesta) victoria sobre la naturaleza: la bandera que se coloca en la cima de una montaña, los hitos (mugarriak) que ponen, literalmente, límites al campo, …  la arquitectura y el urbanismo no son ajenos a esta tendencia y han tenido actitudes similares que han combinado, con mayor o menor éxito, espíritu pionero e ingenuidad.

Este tipo de intervenciones han llevado, en numerosas ocasiones, a conflictos ideológicos y estilísticos debido a la propia indefinición de lo contemporáneo en el medio natural. Entendemos, a veces a regañadientes, que una construcción contemporánea puede tener su cabida en el entorno urbano. Pero la idea de abordar el medio rural o natural con la misma actitud no es tan bienvenida, a pesar de que numerosas intervenciones en el paisaje rural se han hecho con un lenguaje y actitud contemporáneos transformando la identidad y activado economía de la comunidad.

El proyecto BORDAK toma como excusa las bordas o cabañas para hablar de la relación entre los elementos construidos y el medio rural/natural.


Hitzaldia/Conferencia
REFUGES PÉRIURBAINS

Ostirala / Viernes
Urria / Octubre 23
18:00

Euskadiko Arkitektura Inst.
Elbira Zipitria kalea 1
[MAPA]

Bordeleko (Frantzia) eraztun berdean kokatua, Refuges Périurbains arkitektura-lan paregabeen multzoa da, bere ingurune naturalarekiko sentikorra den ikuspegiarekin diseinatua: bakoitzak bere erara irudikatzen du inspiratzen diren paisaiaren xarma berezia. Txangozalea hiri inguruko inguruari beste begirada bat ematera gonbidatu nahi dute: (re) natura hori pausoz pauso hiriaren eskura aurkitzea, ibilbide garaikide paregabe batean, bide trabatuetatik kanpo. Metropoliko biztanleak izan edo Bordeletik igarotzen diren kanpoko bisitariak izan, jendeari ostatu txiki horiek gau batez okupatzeko gonbita egiten zaio, doan eta aldez aurretik erreserba eginda. Bikotekidearekin, familiarekin, lagunekin, helburua betetasun une bat, aire aldaketa bat edo elkarbizitza soil bat partekatzea da.

Refuges Périurbains proiektuari esker, Bruit du Frigo elkarteak 2016ko Hiri inguruko Berrikuntzaren Saria jaso zuen, Lurralde Antolamendu eta Landa eta Toki Gaietako Ministerioaren "bizikidetza, gizarte-kohesioa eta kultura" kategorian.

Bruit du Frigo 1997an Bordelen sortu zen eta arkitektoak, artistak, hirigileak, bitartekariak eta eraikitzaileak biltzen ditu. Proiektu artistikoak, parte-hartzaileak eta testuingurukoak egiten ditu espazio publikoan, hiri-instalazioak eta -eszenografiak, mikroarkitekturak, ekintza kolektiboak eta kultura-ekitaldiak konbinatuz.

Yvan Detraz, Bordeleko ENSAPeko Architecture tituluduna 2000. urtean, Bruit du Frigo kolektiboaren sortzaileetako bat eta zuzendaria da. Kolektibo horren barruan, bereziki, hiri-periferien berrjabetzeari buruzko esplorazio-lanak egiten ditu.

Hitzaldi hau frantsesez emango da, gaztelaniara itzulita. Sarrera doakoa da, baina, edukiera mugatua denez, aldez aurretik izena eman beharko da.

Instaladas en el anillo verde de la ciudad de Burdeos (Francia), Refuges Périurbains es un conjunto de obras arquitectónicas únicas diseñadas con un enfoque sensible a su entorno natural: encarnan, cada uno a su manera, el encanto singular del paisaje del que se inspiran. Buscan invitar al excursionista a dar una nueva mirada al entorno suburbano: (re)descubrir paso a paso esta naturaleza al alcance de la ciudad, en un recorrido contemporáneo único, fuera de los caminos trillados. Sean habitantes de la metrópoli o visitantes foráneos de paso por Burdeos, se invita al público a ocupar por una noche estos pequeños alojamientos, de forma gratuita y con reserva previa. Ya sea en pareja, en familia, con amigos, el objetivo es compartir un momento de plenitud, un cambio de aires o una simple convivencia.

El proyecto Refuges Périurbains le valió a la asociación Bruit du Frigo el Premio a la Innovación Periurbana 2016 en la categoría “Convivencia, cohesión social y cultura” del Ministerio de Ordenación del Territorio y Asuntos Rurales y Locales.

Bruit du frigo es un colectivo de creación urbana fundado en 1997 en Burdeos y que agrupa a arquitectos, artistas, urbanistas, mediadores y constructores. Realiza proyectos artísticos, participativos y contextuales en el espacio público, combinando instalaciones y escenografías urbanas, microarquitecturas, acciones colectivas y eventos culturales.

Yvan Detraz, titulado en architecture por la ENSAP de Burdeos en 2000, es co-fundador y director del colectivo Bruit du Frigo. Desempeña, particularmente dentro de dicho colectivo, labores de exploración sobre la reapropiación de las periferias urbanas.

Esta conferencia se impartirá en francés, con traducción consecutiva a castellano. La entrada es gratuita, aunque debido al aforo limitado será necesario inscribirse previamente.


Umeentzako tailerra /
/ Taller infantil
OINARRIA

Larunbata / Sábado
Urria / Octubre 24
11:30

Barandiaran Museoa.
ATAUN
[MAPA]

Misterio liluragarri bat dago aterpe iragankorren autoeraikuntzarekin lotutako prozesuarekin eta haien bizipenekin, txikienen aldetik, eta irizpide onarekin, oinarria esaten diote.

Ermitauaren txabola bezala, (Asiako antzinateko filosofoek eta gero mendebaldeko pentsalariek asko praktikatzen dutena: Gaston Bachelard, espazioaren bere poetikan), gutxi baina lo egiteko, idazteko, hausnartzeko edo abesteko behar adina metro dituena... Oinarri horiek bake-hondarrak dira natura osoan, beldurrik gabeak eta askatasunez beteak.

Oinarriak espazio intimoak dira, bizilekuaren esentzia daukatenak, giza existentzian iragankorraren metafora ederrak bezala. Hala eta guztiz ere, sumatzen dugu etxola hauek nahikoa direla basoan bilatutako bakardadea gordetzeko, nahiz eta material ugari izan eta estuak izan. Erakusten digute etxea sentsazio pozgarria dela, ez dakiela metro karratuez eta infinitua dela; horregatik, koadrila bakoitzak berea nahi du.

Lehen begiratuan, babesleku hauek keinu arin eta bat-bateko eraikuntzez erakusten zaizkigu, iragankorraren gorazarrea bezala. "Etxetxo" horiek paisaiarekin, baserritarren lurrekin eta basoko bideekin ezartzen duten denbora-espazio estuak benetako bakardadea aurkitzeko aukera ematen die, isolatzen ez gaituena bezala ulertuta, aitzitik, gizakion gauzarik arruntenera eta bizigarrienera hurbiltzen gaituena, beren poesiarekin lotzen gaituena eta mundura zabaltzen gaituena.

Oinarria, beraz, zoriontasunaren ernamuina duen espazioa da, materialetik oso askatua, berehalakoa eta segurua. Gaur inoiz baino gehiago, zorigaiztoko pandemiak eragindako presondegiaren ondoren, are gehiago aldarrikatzen dugu horrelako tramankuluen eraikuntza kolektiboa, naturarekin zuzenean elkarreragiteko eta gorputz eta ariman lehen bizilekuaren gozamena esperimentatzeko.

Tailer hau Maushaus arte eta arkitekturaren inguruan ideia laborategiak emango du. Eduki pedagogikoak, baita ere objetuak eta ikastaldi ludikora zuzendutako lekuak, diseinatzen dituzte. Hezkuntza artistiko-teknikorako proiektu bat da Maushaus, gaztetxoei zuzendutakoa, eta tailerren bidez arkitekturarekiko harreman afektiboa ezartzea eta hiria osatzen duten elementuen azterketaren bidez haren hizkuntzaz jabetzea du helburu. Proiektuaren bidez haurren jakin-min espaziala piztu eta estimulatu nahi da, hiri ingurunea hauteman eta errespeta dezaten, gure bizimoduaren gertalekua baita.

Sarrera doakoa da, baina lekua mugatua da eta izena eman behar da, bai haurrek eta baita helduek ere. Haur bakoitzeko heldu bat baino gehiago ez joatea komeni da.

Existe un misterio fascinante con el proceso ligado a la auto-construcción de refugios efímeros y sus vivencias, por parte de las y los más pequeños y que denominan con buen criterio, la base.

Al igual que la cabaña del ermitaño, (ampliamente practicada por los filósofos de la antigüedad asiática y después por los pensadores occidentales: véase Gaston Bachelard, en su poética del espacio) de escasos, pero suficientes metros para acomodar el dormir, escribir, meditar o cantar,... estas bases, son remansos de paz en plena naturaleza, libres de temor y llenos de libertad.

La bases son espacios ínfimos que contienen la esencia del habitar, como bellas metáforas de lo efímero en la existencia humana. Con todo, intuimos que a pesar de sus materiales de deshecho y su estrechez, estas cabañas son suficientes para albergar la soledad buscada en el bosque. Nos enseñan que el hogar es una satisfactoria sensación que no sabe de metros cuadrados y que es infinita, por ello, cada cuadrilla quiere la suya propia.

A simple vista, estos refugios se nos muestran de gestos leves y construcciones improvisadas, como una exaltación de lo efímero. La estrecha relación espacio temporal que establecen estos "etxetxos" con el paisaje, los terrenos de los baserritarras y los caminos de bosque, les brinda la oportunidad de encontrar la auténtica soledad, entendida como aquella que no nos aísla, sino que al contrario, nos acerca a lo mas común y estimulante de lo humano, nos conecta con su poesía y nos abre al mundo.

La base, es así un espacio que contiene el germen de la felicidad, siendo muy desprendida de lo material, inmediata y segura. Hoy mas que nunca, tras la reclusión ocasionada por la desgraciada pandemia, reivindicamos todavía más la construcción colectiva de este tipo de artefactos, para interactuar directamente con la naturaleza y experimentar en cuerpo y alma del gozo del primer habitar.

El taller lo imparte Maushaus, un laboratorio de ideas entorno al arte y la arquitectura, donde se diseñan contenidos pedagógicos, así como objetos y lugares destinados al aprendizaje lúdico. Maushaus es un proyecto de educación artística-técnica dirigido a muy jóvenes, donde, a través de talleres, se establecen relaciones afectivas con la arquitectura y se descubre el lenguaje de la ciudad, mediante el estudio de sus elementos constituyentes. Se trata de despertar y estimular la curiosidad espacial en los niños, para poder así percibir y respetar el medio urbano, que es el escenario de nuestro vivir.

El taller está pensado para niños de entre 6 y 12 años y tendrá una duración aproximada de hora y media.

La entrada es gratuita pero el aforo es limitado y es necesario inscribirse, tanto los niños como los adultos que quieran acudir a acompañarlos. Es deseable que no acuda más de un adulto por niño.


Hitzaldia / Conferencia
CHABOLAS Y BORDAS DE EUSKAL HERRIA

Osteguna / Jueves
Urria / Octubre 29
18:00

ATAUNgo Udaletxea.
[MAPA]

[ATZERATUA  /  POSPUESTO]

Fermin Leizaola Calvo (Donostia, 1943) etnografoa eta Ondare Materialean aditua da. 1964an hasi zen ikerketa eta dibulgazio ibilbide oparoari jarraiki, gaur egun Aranzadi Zientzia Elkarteko Etnografia Saileko zuzendaria da. Bere ikerketak bizimodu tradizionalean (artzaintza, nekazaritza eta elikadura) eta herri arkitekturan oinarritzen ditu, besteak beste.

Hitzaldi hau gaztelania batuan emango da. Sarrera doakoa da, baina, edukiera mugatua denez, aldez aurretik izena eman beharko da.

Fermín Leizaola Calvo (Donostia, 1943) es etnógrafo y experto en Patrimonio Material. Con una prolífica carrera investigadora y divulgadora que comenzó en 1964, en la actualidad ocupa el puesto de Director del Departamento de Etnografía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Centra sus investigaciones en los modos de vida tradicional (pastoreo, agricultura y alimentación) y la arquitectura vernácula, entre otros.

Esta conferencia se impartirá en castellano batua. La entrada es gratuita, aunque debido al aforo limitado será necesario inscribirse previamente.


Tailerra / Taller
BORDA GAUR

Abendua / Diciembre 5+6
(2 egun / 2 días)
10:00 - 16:00

Olaluzeaga baserri aldea.
ATAUN
[MAPA]

Ulertzen dugu dugu, batzuetan gogoz kontra, eraikuntza garaikide batek bere lekua izan dezakeela hiri-ingurunean. Baina landa-inguruneari edo ingurune naturalari jarrera berarekin heltzeko ideia ez da hain ongi etorria, nahiz eta landa-paisaian esku-hartze ugari hizkuntza eta jarrera garaikidearekin egin diren, komunitatearen nortasuna eraldatuz eta ekonomia aktibatuz.

Tailer honetan, auzolana eran planteatuta, diseinu berriko pabiloi bat eraikiko da ingurune naturalean. Arquimaña estudio donostiarrak diseinatu du, eta Olaluzeaga baserritik gertu dagoen paraje natural batean kokatuko da, Ataunen Agauntza ibaiaren paraleloan doan harrizko bidean.

Arquimaña Iñaki Albistur eta Raquel Aresek osatutako arkitektura estudio bat da. Estudioak fabrikazio digitaleko lantegi propioa du 2010az geroztik, eta aitzindariak dira Euskadin arlo horretan. Gainera, hiri-tailerraren ideia tradizionala berreskuratu du, XXI. mendeko berezko teknologiaren erabilerari lotuta.

Jarduera hau doan egingo da aire zabalean, baina edukiera mugatua denez, aldez aurretik izena eman behar da.

Entendemos, a veces a regañadientes, que una construcción contemporánea puede tener su cabida en el entorno urbano. Pero la idea de abordar el medio rural o natural con la misma actitud no es tan bienvenida, a pesar de que numerosas intervenciones en el paisaje rural se han hecho con un lenguaje y actitud contemporáneos transformando la identidad y activado economía de la comunidad.

En este taller, pensado a modo de auzolan (trabajo comunitario), se instalará un pabellón de nuevo diseño en el entorno natural. Diseñado por el estudio donostiarra Arquimaña, se instalará en un paraje natural cercano al caserío Olaluzeaga, en el camino pedestre que recorre Ataun en paralelo al río Agauntza.

Arquimaña es un estudio de arquitectura compuesto por Iñaki Albistur y Raquel Ares. El estudio cuenta con su propio taller de fabricación digital desde 2010, siendo pioneros en Euskadi en este campo y recuperando la idea tradicional de taller urbano unida al uso de tecnología propia del siglo XXI.

Esta actividad se celebrará al aire libre de forma gratuita, pero debido al aforo limitado es necesario inscribirse previamente.


Ibilaldia / Excursión
ATAUNGO BORDAK
BORDAS DE ATAUN

Azaroa / Noviembre 14
10:00 - 16:00

Hitzordua / Punto de encuentro:
Barandiaran Museoa.
ATAUN
[MAPA]

[ATZERATUA  /  POSPUESTO]

Ataun udalerria Gipuzkoako handienetakoa da, azaleraz, 1700 biztanle baditu ere. Aralar inguruan dagoenez, mendi, baso eta larreetan aberatsa da. Esan daiteke her aurki daitezken arkitektura tipologietan gehienak landa eremuko jarduerarekin eta naturarekin erlazionaturik daudela.

Juan Arin Dorronsoren hitzetan, adibidez, Ataunen bordak (saltxeak) abereen aterperako eta belarra, orbela eta abar gordetzeko erabiltzen dira. Zenbaitetan, bizitokia baino leku garaiagoetan daude, eta behe solairua eta ganbara dute. Behe solairua abereentzako aterpea da, eta artedi edo ikullu deitu ohi zaio. Ganbara, aldiz, belarra gordetzeko erabiltzen da. Saltxea edo borda, orokorrean, mendian kokatuta dago, baserritarraren jabetzako lurretan edo larreetan. Baserritarrek bordan lo egin ohi zuten, adibidez, basurdeek artasoroetan kalteak eragin ditzaketela beldur direnean. Saltxe askotan, jabeak bizitzera joan, eta, azkenean, baserri bihurtu dira. Ataunen bertan, esaterako, 18 saltxe edo borda baserri bilakatu ziren, XVII. (1640) eta XVIII. mendeen artean.

Txangoa oinez egingo da, Ataungo San Gregorio auzotik abiatuta. Barandiaran Museoa bisitatu eta bere errota-aroztegia martxan ikusi ondoren, bailaran zehar borda-txabola-baserri tipologiak eta beste eraikin batzuk bisitatuko dira. San Martin auzoan bukatuko da ibilaldia, bazkari batekin.

Jarduera hau ere doan egingo da eta gehienbat aire zabalean, baina edukiera mugatua denez, aldez aurretik izena eman behar da.

El municipio de Ataun es uno de los más extensos de Gipuzkoa, aunque tiene una población de 1700 habitantes escasos. Al estar en la zona de Aralar, es abundante en montes, bosques y pastizales. Se podría decir que en las tipologías arquitectónicas que se pueden encontrar, la mayoría están relacionadas con la actividad rural y la naturaleza.

En palabras de Juan Arin Dorronso, por ejemplo, las bordas de Ataun (salches) se utilizan para albergue de animales y para guardar hierba, hojarasca, etc. En ocasiones se ubican en zonas más altas que la residencia, con planta baja y desván. La planta baja es un refugio para ganado, llamado artedi o ikullu. El desván, en cambio, se utiliza para guardar la hierba. La salchea o borda está situada generalmente en el monte, en terrenos propiedad del baserritarra o en pastos. Los baserritarras solían dormir en la borda, por ejemplo, cuando temen que los jabalíes puedan causar daños en los artasoros. En muchos salches, los propietarios se han ido a vivir y, finalmente, se han convertido en caseríos. En Ataun, por ejemplo, 18 de estas bordas se convirtieron en caseríos entre los siglos XVII. (1640) y XVIII.

La excursión se realizará a pie, partiendo desde el barrio de San Gregorio de Ataun. Tras visitar el Museo Barandiaran y ver en marcha su carpintería de molinos, se visitarán por el valle tipologías de borda-chabola-caserío y otros edificios. La marcha finalizará en el barrio de San Martín con una comida.

Esta actividad también se realizará de forma gratuita y mayoritariamente al aire libre, pero dado que el aforo es limitado, hay que inscribirse previamente.


Babesleak / Patrocinadores:


ATARI

ATARI tiene como fin acercar la arquitectura a todos los públicos, especialmente a los no iniciados, y también promocionar la arquitectura vasca fuera de Euskadi. Atari busca desarrollar una acción cultural entorno a la arquitectura, especialmente la arquitectura contemporánea, mediante exposiciones y eventos de todo tipo (conferencias, coloquios, workshops, proyecciones, talleres, debates, mesas redondas, mesas cuadradas, triangulares, y contaminaciones y cruces de toda índole…). Entendemos la Arquitectura como disfrute cultural y queremos ponerla al alcance de todos.