ARKOOP

ATARI, 21/01/2020
Euskadiko Arkitektura Institutua - Instituto de Arquitectura de Euskadi

Otsailak 1 de febrero.
11:00 h

Euskadiko Arkitektura Institutua
Instituto de Arquitectura de Euskadi

Santa Teresa komentua
Convento de Santa Teresa
[MAPA]

 

Jarduera honen bidez, oinarria sortu nahi da Garapenerako Lankidetzaren inguruko arkitektura-, hirigintza-, arte- eta sormen-praktikak ulertzeko eta baloratzeko. Horretarako, Donostiako Udalaren laguntzarekin, dibulgazio-jardunaldi batzuk proposatzen ditugu, non adituek eta kooperanteek ondarean eta lankidetzan lortutako esperientziak, pentsamenduak, kezkak, aurre egin dieten arazoak eta haien premiei aurkitu dizkieten konponbideak azalduko dizkiguten, garapenerako lankidetzari eta kultura-ondareari buruzko ekimen eta eztabaida berrien bultzada sustatzeko helburuarekin. Lankidetza-proiektuen garapenak etikaren, bizikidetzaren eta beste giza komunitate batzuetara hurbiltzearen arloko hainbat erronkari egin behar die aurre. Ikasitako esperientzia horiek, askotan urrutiko lurretan, hiriaren eta auzoaren eremura hurbildu nahi ditugu, elkarbizitzarako hurbilketa horiek gure bizilagunekin, gure adinekoekin eta gure egunerokotasuna partekatzen dugun jendearekin guztiz aplikagarriak direla ulertzeko. Edizio honetan, Ana Asensio eta David Perez izango ditugu lagun eta euren proiektuen berri emango digute.

Con esta actividad se pretende crear la base para comprender y valorar las prácticas arquitectónicas, urbanísticas artísticas y creativas en el entorno de la Cooperación para el Desarrollo. Para ello planteamos, con el apoyo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, unas jornadas divulgativas donde expertos y cooperantes nos compartirán sus experiencias adquiridas en patrimonio y cooperación, sus pensamientos, sus preocupaciones, sus inquietudes, los problemas a los que se han enfrentado y las soluciones que han encontrado a sus necesidades, todo ello con el objetivo de fomentar el impulso de nuevas iniciativas y debates sobre la cooperación al desarrollo y el patrimonio cultural. El desarrollo de proyectos de cooperación se enfrenta a numerosos retos de carácter ético, de convivencia y aproximación a otras comunidades humanas. Esas experiencias aprendidas, en muchas ocasiones en tierras lejanas, pretendemos acercarlas al ámbito de la ciudad y el barrio para entender que esas aproximaciones de convivencia son perfectamente aplicables con nuestros vecinos y vecinas, con nuestros mayores y con la gente con la que compartimos nuestro día a día. Para esta edición contaremos con la presencia de Ana Asensio y David Pérez que nos guiarán a traves de sus proyectos para después abordar una conversación con todos los asistentes.

Ana Asensio

Ana Asensio (Almeria, 1986). Granada, Venezia, Londres, Txileko Santiago eta Madril artean osatutako arkitektoa. Herri-memoria eta -arkitekturan espezializatua (Ikerketarako hastapen-beka, UGR, 2015), eta Behin-behineko Giza Kokalekuetarako Oinarrizko Bizitasunean (UPM graduondokoa, 2017), ikerkuntzaren, dokumentalismoaren eta dibulgazioaren, ekintza kulturalaren eta praktika arkitektonikoaren bidez garatzen du bere jarduera, bereziki herri-herentziaren, kultura garaikidearen, giza eskubideen eta landa-habitataren arteko bide-gurutzaketetan zentratuta. Ana "aaaa magazine" ISSN 2386-2610 (2014) aldizkariaren sortzailea da, eta "make" (2017) eta "habita Producciones Documentales" (2017) erakundeen sortzaileetako bat. Horiekin 3 aldizkari argitaratu ditu (Collage (2014), House (2015) eta White (2016), "IFAC" Jaialdiaren (International Festival of Art and Construction; Almeria, 2016) eta "Artsetal" kultur lankidetzako topaketaren (Dakar, 2019) antolatzailea izan da, eta "habita. Relatos de memoria e independencia "(Cusco, 2017). Berezko ekimen horiekin batera, profesional independente gisa lan egiten du komunikabide, kultura-zentro eta garapen-erakunde ugarirentzat (nazionalak eta nazioartekoak) obra eta pentsamendu arkitektonikoaren ekoizpenean.

Ana Asensio (Almería,1986). Arquitecta formada entre Granada, Venecia, Londres, Santiago de Chile y Madrid. Especializada en memoria y arquitectura popular (Beca Iniciación a la Investigación, UGR, 2015), y Habitabilidad Básica para Asentamientos Humanos Precarios (Postgrado UPM, 2017), desarrolla su actividad a través de la investigación, documentalismo y divulgación, la acción cultural y la práctica arquitectónica, especialmente centrada en los cruces de caminos entre la herencia popular, la cultura contemporánea, los derechos humanos y el hábitat rural. Ana es fundadora de la revista “AAAA magazine” ISSN 2386-2610 (2014), cofundadora de la organización “MAKE” (2017) y de “Habita Producciones Documentales” (2017). Con ellos ha publicado 3 revistas (Collage (2014), House (2015) y White (2016), ha sido organizadora del festival “IFAC” (International Festival of Art and Construction; Almería, 2016) y del encuentro de cooperación cultural "Artsetal" (Dakar, 2019), y ha co-dirigido el documental “Habita. Relatos de memoria e independencia” (Cusco, 2017). Paralelamente a estas iniciativas propias, trabaja como profesional independiente para numerosos medios de comunicación, centros culturales y organizaciones de desarrollo (nacionales e internacionales) en la producción de obra y pensamiento arquitectónico.

David Pérez

Grigri Projects kultura-ikerketara, -sorkuntzara eta -ekoizpenera bideratutako plataforma bat da, eta bere jardun-eremua partaidetza-diseinuan, hiri-esku-hartzean eta diziplinaz gaindiko komunitate-prozesuetan oinarritzen da, tokiko eta nazioarteko beste kolektibo eta eragile batzuekiko lankidetzari esker. Haien proposamenak elkarlanean garatzen dira, esperimentuz, eta testuinguruarekin eta ezustekoarekin etengabe hitz egiten dute, esperientzia partekatua eta lotura afektiboak funtsezko oinarritzat hartuta haien programak diseinatzeko eta ezartzeko. Hiriak prestatzea gustatzen zaie, auzoak berpiztea eta bazterretatik sortzen diren jakiak aktibatu eta konektatzea.

Grigri Projects es una plataforma dedicada a la investigación, creación y producción cultural que centra su área de actuación en el diseño participativo, la intervención urbana y los procesos comunitarios de carácter transdisciplinar gracias a la colaboración con otros colectivos y agentes a nivel local e internacional. Sus propuestas se desarrollan de forma colaborativa, experimental y situada, en constante diálogo con el contexto, lo imprevisto, tomando la experiencia compartida y los vínculos afectivos como base fundamental para el diseño e implementación de nuestros programas. Les gusta cocinar ciudades, reencantar barrios y activar y conectar saberes que surgen desde los márgenes.


Babeslea / Patrocinador:ATARI

ATARI tiene como fin acercar la arquitectura a todos los públicos, especialmente a los no iniciados, y también promocionar la arquitectura vasca fuera de Euskadi. Atari busca desarrollar una acción cultural entorno a la arquitectura, especialmente la arquitectura contemporánea, mediante exposiciones y eventos de todo tipo (conferencias, coloquios, workshops, proyecciones, talleres, debates, mesas redondas, mesas cuadradas, triangulares, y contaminaciones y cruces de toda índole…). Entendemos la Arquitectura como disfrute cultural y queremos ponerla al alcance de todos.